Řečníci

« Seznam řečníků
Dr. Henny van Laarhoven, M.S.

Ředitelka, Orbis Group

Nizozemí

Vývoj nemocničních procesů a jejich vliv na design nemocnic

Henny van Laarhoven je spojena s rozvojem inovativního centra Orbis Medical Park (OMC) na jihu Nizozemí. Nejprve působila jako ředitelka nemocnice a později řídila jeho výstavbu. V rámci Zuyderland Medical Centre – organizace, která vznikla sloučením Orbis Medical Park a Atrium Hospital – je v současnosti zodpovědná za změny struktury organizace v rámci plnění strategického plánu. Od roku 2009 také pracuje jako mezinárodní konzultant při zavádění procesů inovativního způsobu plánování při přestavbách nebo výstavbě nových nemocnic a jiných zdravotnických zařízení. Orbis Medical Park byl navržen tak, aby splňoval požadavky na inovativní nemocnici 21. století. K dosažení tohoto cíle byly využity nejnovější informační, lékařské a logistické technologie. Inovace procesů a nově stanovené způsoby práce byly hnací silou poptávky po novém designu. Na Prague International Health Summit 2018 se Henny podělí o své zkušenosti s vývojem nemocničních procesů a vysvětlí, jaký vliv mají při plánování nových nemocnic.