8. International Health Summit

Téma

Léčba a prevence chronických nemocí – Hlavní výzva dnešních zdravotních systémů

Pořadatel

Advance Healthcare Management Institute

O summitu

K pořádání osmého ročníku nás motivoval zvyšující se význam chronických nemocí a nedostatečná schopnost současných zdravotních systémů na tuto výzvu reagovat. Cílem této konference, určené především pro manažery zdravotnických zařízení a zdravotních pojišťoven, regulátory a dodavatelské firmy, je inspirovat je ke změnám ve fungování jimi vedených organizací. Konference se zúčastnilo 185 účastníků z České republiky, Slovenska, Maďarska a dalších evropských a mimoevropských zemí.

Program | Den 1

ZAHÁJENÍ KONFERENCE

Zahájení konference
James Rice – Gallagher Integrated | USA

Uvítací řeč
Svatopluk Němeček – ministr zdravotnictví České republiky
Štěpán Svačina – předseda České lékařské společnosti

DOPAD CHRONICKÝCH NEMOCÍ

Zátěž chronických nemocí a jejich vliv na zdravotní systémy v Evropě
Anne Johansen – Světová zdravotnická organizace | Dánsko

Dopad chronických onemocnění na společnost a její reakce
Barbara Young – Sněmovna lordů | Velká Británie

PŘÍKLADY MODELŮ INTEGROVANÉ PÉČE

Modely integrované péče – úvod
Daniel Hodyc – Advance Healthcare Management Institute | Česká republika

Vybudování integrovaného systému regionálních nemocnic
Ron Werft – Cottage Health | USA

Kontinuální péče o pacienty s nádorovým onemocněním
Martin de Villiers – Independent Clinical Oncology Network | Jižní Afrika

Model primární péče zaměřený na ochranu zdraví – pilotní projekt v Maďarsku
Magor Papp – Model primární péče zaměřený na ochranu zdraví | Maďarsko

Program péče o pacienty s diabetem iniciovaný zdravotní pojišťovnou
Martin Kultan – Dôvera zdravotná poisťovňa | Slovensko

Program | Den 2

ZAJIŠTĚNÍ INTEGROVANÉ PÉČE

Význam elektronické zdravotní dokumentace v managementu péče
Rachelle Kaye – Kaye Health Systems Consulting Services | Izrael

Vzdálená péče o pacienty se srdečním selháním
Friedrich Köhler – Charité – Universitätsmedizin Berlin| Německo

Systémy klinického rozhodování v primární péči, úhrada formou P4P v nemocnicích
Gerry Morrow – Clarity Informatics | Velká Británie

Smluvní zajištění kvality péče o chronicky nemocné
Jeroen Struijs – Národní ústav veřejného zdraví a životního prostředí | Nizozemí

Klinický management a vedení lékařů
Simon Carter – The London Clinic | Velká Británie

ZAPOJENÍ PACIENTŮ

Motivace pacientů k péči o své zdraví
Karen Tomes – Allina Health | USA

Jak poskytovat pacientům praktické informace
John Leach – McKinsey & Company | Velká Británie

Zavedení komunitního programu prevence obezity
Eva Wilkinson – Westminster | Velká Británie

Jak udržet zaměstnance zdravé
Jiří Prokop – Škoda Auto | Česká republika

Přizpůsobování praktických rad různým sociálním skupinám
Tereza Hodycová – Pro Fit Institut | Česká republika

Program | Den 3

POŽADOVANÉ KOMPETENCE INSTITUCÍ A JEJICH MANAŽERŮ

Role nemocnic ve 21. století
John Combes – Americká asociace nemocnic | USA

Chronické nemoci a jejich management – Globální pohled na jejich ekonomický dopad
Armin Fidler – MCI Management Center Innsbruck | Rakousko

Příprava budoucích manažerů a vedoucích pracovníků ve zdravotnictví
John Finnegan – University of Minnesota | USA

Změny vztahů - vytváření aliancí bojujících proti chronickým onemocněním
Tomáš Macháček – KlientPRO | Česká republika

Jak vytvořit inovativní prostředí ve zdravotních systémech střední a východní Evropy?
Pavel Hroboň – Advance Healthcare Management Institute | Česká republika

Další ročníky

Ochrana osobních údajů |Zásady používání cookies

© 2023 Advance Healthcare Management Institute, s.r.o. All Rights Reserved.