Program Prague International Health Summit 2024

Návaznost péče

 

Konference probíhá v českém a anglickém jazyce se simultánním tlumočením.

1. den 25. duben

ZAHÁJENÍ KONFERENCE 

 • Důsledky dnešního roztříštěného poskytování zdravotních služeb a potřeba změny

  Pavel Hroboň – řídící partner, Advance Healthcare Management Institute | Česká republika

Blok 1 – Disease management

 • Jak fungují úspěšné disease management programy

  Henrieta Tulejová – partner, Advance Healthcare Management Institute | Slovensko

 • Integrovaná péče o pacienty s chronickým srdečním selháním

  Gerhard Poelzl - lékařský ředitel, Interdisciplinary Heart Failure Center Tirol | Rakousko

 • Uplatnění disease managementu v českých poliklinikách - co jsme dosáhli a jak dál

  Michal Bednář – generální ředitel , EUC | Česká republika

 • Stanovení rizika diabetu a kardiálního a renálního onemocnění v primární péči

  Řečník bude upřesněn

 • Panelová diskuse včetně otázek z publika

Blok 2 – Přednemocniční péče a příprava hospitalizací

 • Zavedení digitální triáže v NHS a její dopady na nemocnice

  Murray Ellender - generální ředitel a spoluzakladatel, eConsult Health| Velká Británie

 • Paliativní péče v prostředí zdravotnické záchranné služby

  Zdeněk Křivánek - náměstek ředitele sekce NLZP, ZZS hl. města Praha| Česká republika

 • Komplexní online řešení v dermatovenerologii na Slovensku. Výsledky a ponaučení.

  Martin Kultan – generální ředitel a předseda představenstva, DÔVERA zdravotná poisťovňa

 • Příprava pacientů na plánovanou hospitalizaci

  Daniel Hodyc - partner, Advance Healthcare Management Institute | Česká republika

 • Panelová diskuse včetně otázek z publika

  Večerní setkání v centru Prahy

2. den 26. DUBEN

ZAHÁJENÍ KONFERENCE 

 • Shrnutí 1. a zahájení 2. dne konference

  Jim Rice – předseda, Akademi Foundation | USA

Blok 3 – Přínos následné péče pro pacienty a pro nemocnice

 • Discharge planning – zkrácení doby hospitalizace a zajištění návaznosti péče

  Sara A. Spilseth – zdravotní ředitelka, HealthPartners Access Center| USA

 • Určení potřeby následné a paliativní péče ve fakultní nemocnici a role bed manažera

  Martin Havrda – primář Interní kliniky FNKV a 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy | Česká republika

 • Zajištění pokračující péče u onkologicky nemocných – budování sítě regionálních onkologických středisek

  Marek Svoboda, ředitel, Masarykův onkologický ústav | Česká republika

 • Návaznost na centralizovanou urgentní péči - rehabilitace a léčba spasticity po CMP

  Michal Říha - primář, Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny, Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha | Česká republika

 • Integrovaná péče: Od akutního léčení po dlouhodobou podporu

  Barbora Vaculíková – generální ředitelka, Penta Hospitals CZ | Česká republika

 • Panelová diskuse včetně otázek z publika

  Závěr konference

Ochrana osobních údajů |Zásady používání cookies

© 2023 Advance Healthcare Management Institute, s.r.o. All Rights Reserved.