Řečníci

« Seznam řečníků
Martin Havrda MUDr. Martin Havrda, MHA

Primář interní kliniky, FNKV a 3. lékařské fakulty UK

Česká republika

Určení potřeby následné a paliativní péče ve fakultní nemocnici a role bed manažera

Martin Havrda působí jako lékař (internista, nefrolog), pracoval jako sekundární lékař a vedoucí lékař ve Všeobecné Fakultní nemocnici v Praze a Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Od roku 2011 je primářem interní kliniky, a kromě toho také vyučuje na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Martin Havrda je v současnosti členem výboru České nefrologické společnosti, Akademického senátu Univerzity Karlovy, Etické komise UK a Akademického senátu 3.LF UK. K jeho profesním úspěchům lze řadit založení Podpůrného a paliativního týmu FN Královské Vinohrady. Jako stipendista pro paliativní péči Nadačního fondu Avast absolvoval v roce 2019 studium Master of Healthcare Administration.

 

Ochrana osobních údajů |Zásady používání cookies

© 2023 Advance Healthcare Management Institute, s.r.o. All Rights Reserved.