O summitu

Pořadatel

Advance Healthcare Management Institute, s.r.o.
www.advanceinstitute.cz

Historie a současnost

První International Health Summit (IHS) se v Praze odehrál v roce 2004. Motivací pořadatelů byla a je snaha přinést do střední Evropy praktické zahraniční zkušenosti s novinkami v organizaci a financování zdravotních služeb a zasadit je do místních podmínek. Základní charakteristikou IHS je vysoká kvalita řečníků a ucelený, provázaný program. Tématy minulých ročníků byly například chronické nemoci, finanční výzvy stárnutí populace či inovativní modely poskytování zdravotní péče. K pořádání devátého ročníku nás motivoval úspěch osmého ročníku v roce 2016 (viz níže) a narůstající výzvy tradičnímu způsobu poskytování nemocniční péče a potřeba její restrukturalizace. Cílem Prague International Health Summit 2018, konference určené především pro manažery nemocnic a jiných zdravotnických zařízení, jejich zřizovatele či majitele, lékaře a sestry ve vedoucích postaveních, pracovníky zdravotních pojišťoven a veřejné správy stejně jako pro dodavatelské firmy, je inspirovat je ke změnám ve fungování jimi vedených organizací.

Mediální ohlasy

V únorovém časopise Zdravotnictví a medicína vyšel rozhovor s programovým ředitelem konference Pavlem Hroboněm, který v něm představuje podrobnosti k připravovanému 9. ročníku Prague IHS.

Prague International Health Summit 2016

Podívejte se o čem byl předchozí ročník, jehož tématem byla Léčba a prevence chronických nemocí - Hlavní výzva dnešních zdravotních systémů.

Ohlasy účastníků Prague IHS 2016

„Za kvalitnou zdravotníckou konferenciou nemusíme chodiť ďaleko. International Health Summit prináša svetovú úroveň do Prahy. Pre tých, ktorí sa pozerajú na zdravotníctvo z dlhodobého pohľadu a s víziou zabezpečenia kvality, udržateľnosti systémov je účasť na konferencii priam nutnosťou.“
Martin Kultan, generální ředitel, Dôvera zdravotná poisťovňa, Slovensko

„Seminář mi přinesl nový (komplexnější) pohled na problematiku chronických chorob, jejich význam pro zdravotnické systémy a výhledy střednědobého vývoje u nás i ve světě. Zkušenosti přednášejících odborníků ukázaly řadu možných řešení aplikovatelných i v našem zdravotnictví. A teď neformálně: moc se mi to líbilo, i když dělám spíš akutní medicínu.“
Milan Ročeň, náměstek pro léčebně preventivní péči, IKEM

„IH Summit představuje unikátní fórum mezinárodních představitelů zdravotnických systémů, z nichž řada je v řešení dopadu chronických onemocnění daleko před námi. Větší zájem představitelů státní správy o toto téma by usnadnil praktickou aplikaci těchto zkušeností v Česku.“
Michal Šnorek, ředitel Úseku interních oborů, Nemocnice České Budějovice, a.s.

„Tato konference je jediná svého druhu, na které se dozvíte o možnosti zásadního zlepšení kvality a efektivity zdravotních služeb pouhým zlepšením jejich organizace. Účast by měla být povinná pro představitele ČLK, LOK a OSZZS ČR, pro pretendenty na post ministra zdravotnictví a délesloužící kapitány zdravotních pojišťoven. Ještě lepší by ovšem bylo, kdyby je na ni zavedla touha po poznání.“
Pavel Vepřek, předseda Sdružení Občan

Fotografie z Prague IHS 2016

Prague International Health Summit 19 5 2016 web 334 of 380

Prague International Health Summit 19 5 2016 web 27 of 380


Předchozí ročníky: 2004 | 2005 | 2007 | 2008 | 2010 | 2011 | 2012| 2016