Řečníci

« Seznam řečníků
Marek Svoboda prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.

ředitel, Masarykův onkologický ústav

Česká republika

Zajištění pokračující péče u onkologicky nemocných – budování sítě regionálních onkologických středisek

Marek Svoboda v MOÚ pracuje od roku 2004. Vykonává činnost lékaře na Klinice komplexní onkologické péče a Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů. Od roku 2019 je současně ředitelem ústavu, předtím byl devět let náměstkem pro vědu, výzkum a výuku. V letech 2001 až 2002 pracoval v Dana-Farber Cancer Institute v Bostonu, poté ve FN Brno. Ve své klinické praxi se specializuje zejména na nádory prsu, tlustého střeva a konečníku, na onkologickou genetiku a prevenci. Marek Svoboda je rovněž velmi aktivní v onkologickém výzkumu. Vedl devět grantových projektů, na dalších osmi se podílel jako spoluřešitel. Přispěl k více než 100 publikacím v časopisech s impakt faktorem, které mají přes 3 000 citací (h-index 32). Jeho vědecká práce byla třikrát oceněna Cenou ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj. Kromě toho působí jako pedagog na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity. Je členem výboru České onkologické společnosti ČLS JEP a Akreditační komise Organizace evropských onkologických ústavů (OECI). Je aktivní v rámci Nadace Jana Pivečky, která pomáhá rozvoji talentovaných mladých lidí na rodném Valašsku. Jeho životní motto je: „Nikdy se nevzdávej.“

 

Ochrana osobních údajů |Zásady používání cookies

© 2023 Advance Healthcare Management Institute, s.r.o. All Rights Reserved.