Řečníci

« Seznam řečníků
Sara Spilseth Dr. Sara Anne Spilseth, MD, MBA

Zdravotní ředitelka, HealthPartners Access Center

USA

Discharge planning – zkrácení doby hospitalizace a optimalizace postakutní péče

Sara A. Spilseth je úspěšná lékařka-internistka, která zastávala různé vedoucí pozice a hrála klíčovou roli při zlepšování kvality péče poskytované pacientům. Jako lékařská ředitelka systému HealthPartners Access Center hraje klíčovou roli při řízení péče o pacienty organizace v celém systému. Zajišťuje, aby se každému pacientovi dostalo správné péče ve správný čas a na správném místě. V této roli se také zaměřuje na průchodnost nemocnicí, hledání alternativ k hospitalizaci a zkracování délky pobytu. Dr. Spilseth působí také jako zástupkyně ředitele pro lékařskou kvalitu zdravotního plánu, kde dohlíží na kvalitu péče poskytované 1,8 milionu členů, a je zapojená do tvorby lékařské politiky, kontroly využívání služeb, kontroly kvality případů, monitorování poskytovatelů, pověřování, měření kvality zdraví populace a akreditace zdravotního plánu. Odborné znalosti a vůdčí schopnosti Dr. Spilseth vedly také k tomu, že zastávala funkci vedoucí personálu v nemocnici Regions Hospital. Kromě svých formálních vedoucích funkcí je Dr. Spilseth také vlivnou účastnicí mnoha výborů v rámci celé organizace a zůstává aktivní nemocniční lékařkou v Regions Hospital, traumacentru prvního stupně a nemocnici terciární péče v St Paul Minnesota.

 

Ochrana osobních údajů |Zásady používání cookies

© 2023 Advance Healthcare Management Institute, s.r.o. All Rights Reserved.