Řečníci

« Seznam řečníků
hodycMUDr. Ing. Daniel Hodyc, Ph.D.

Partner, Advance Healthcare Management Institute

Česká republika

Implementace klinických protokolů ve fakultní nemocnici – případová studie

Daniel Hodyc je partnerem a interním lektorem v Advance Healthcare Management Insitute. Daniel vystudoval medicínu na Univerzitě Karlově v Praze a management zdravotních služeb na Vysoké škole ekonomické. Je spoluzakladatelemspolečnosti Advance Healthcare Management Institute, která poskytuje komplexní vzdělávání v oblasti managementu zdravotních služeb vedoucím pracovníkům ve zdravotnictví. Rovněž je partner a senior konzultant ve společnosti Advance Healthcare Management Consulting, kde se věnuje analýzám a poradenství v různých oblastech zdravotnictví, např. vytváření klinických protokolů či hodnocení produkce poskytovatelů zdravotní péče. Ve společnosti Advance Hospital Analytics se dále věnuje hodnocení nemocnic. Tématem Danielovy přednášky na Prague International Health Summit 2018 budou klinické protokoly a jejich implementace ve fakultních nemocnicích.