Řečníci

« Prague IHS 2016
Eva Wilkinson M.A., DPH, FFPH, DipHEP

Zástupkyně ředitele pro ochranu zdraví veřejnosti, Westminster

VELKÁ BRITÁNIE

Zavedení komunitního programu prevence obezity

Eva Wilkinson absolvovala Univerzitu Karlovu v Praze a britskou University of Cambridge. V posledních 16 letech se věnuje různým projektům na podporu zdraví veřejnosti ve Velké Británii. Zaměřuje se zejména na medicínu založenou na důkazech, zdravotní politiku a strategie ve zdravotnictví. V současné době působí jako zástupkyně ředitele pro ochranu zdraví veřejnosti ve Westminstru, kde je zodpovědná za plánování, návrh a realizaci zdravotních projektů pro veřejnost, které jsou zaměřené na snižování obezity, psychické zdraví, fyzické aktivity, děti a mladistvé. Dále se věnuje projektům zlepšování zdraví a kvality života. Na Prague International Health Summit 2016 představila Eva program na snižování obezity, jehož byla vedoucí. Jedná se o vysoce inovativní a unikátní program, který je zaměřen na celý systém. Před nedávnem byl projektový tým oceněn členstvím v mezinárodní organizaci EPODE (Ensemble Prévenons l'Obésité Des Enfants) European Network.

 

Ochrana osobních údajů |Zásady používání cookies

© 2023 Advance Healthcare Management Institute, s.r.o. All Rights Reserved.