5. International Health Summit

Téma

Finanční hrozba stárnutí populace a chronických onemocnění: výzva ke zdravotním reformám

Pořadatel

Reforma zdravotnictví – forum.cz

O summitu

Ve dnech 24. – 26. 6. 2010 proběhl v Praze již 5. ročník International Health Summit, tentokrát na téma Finanční hrozba stárnutí populace a chronických onemocnění: výzva ke zdravotním reformám. 

Otázky spojené s financováním zdravotně-sociálních služeb pro starší spoluobčany  a s řízením péče o chronicky nemocné řešilo přes 160 delegátů ze 14  zemí. 

Mezi přední řečníky patřili  James Rice – místopředseda The Governance Institute v USA, Martin De Villiers – výkonný ředitel společnosti ICON, společnosti zabývající se řízenou péčí v oblasti onkologie v Jihoafrické republice, James D. Cross – ředitel pro národní politiku ve zdravotní pojišťovně AETNA v USA, Andrew Vallance, OWEN – zdravotní ředitel divize nemocnic BUPA ve Velké Británii, Roland Eisen profesor ekonomie na Johann Wolfgang Goethe University of Frankfurt am Main a další osobnosti. 

International Health Summit v Praze potvrdil své postavení přední středoevropské konference zaměřené na zdravotní politiku a řízení zdravotnictví. Hodnocení účastníků bylo vysoce pozitivní. Mezi nejcennější rysy kongresu patří diverzita účastníků a otevřená atmosféra, ve které probíhala výměna názorů mezi zástupci poskytovatelů, plátců, pacientských organizací, regulátorů a dodavatelů léků, zdravotnických prostředků a služeb pro zdravotnictví.

Program | Den 1

Změňme naše zažité představy o zdravotnictví
Martin De Villiers, ICON, Jihoafrická republika

STÁRNUTÍ POPULACE, CHRONICKÉ CHOROBY A ZDRAVOTNÍ PÉČE

Demografická transformace: dopady na zdravotní a sociální péči
Stanislav Vachek, nezávislý konsultant, Česká republika

Chronické choroby: budeme schopni řešit tento problém?
Stig Pramming, Pramming Consult, Dánsko

Nové strategie upevňování zdraví a poskytování zdravotní péče pro seniory
James Rice, The Governance Institute, USA

Spotřebitel jako středobod moderních zdravotních systémů
Johan Hjertqvist, Health Consumer Powerhouse, Švédsko

TRENDY VE FINANCOVÁNÍ A REGULACI ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ U CHRONICKÝCH CHOROB A DLOUHODOBÉ PÉČE

Řízení finančních rizik spojených s potřebou dlouhodobé ošetřovatelské péče
Christophe Courbage, Geneva Association, Švýcarsko

Financování dlouhodobé zdravotní péče: spoření, pojištění nebo obojí?
Roland Eisen, Goethe University of Frankfurt a.M., Německo

Kompenzace struktury rizika a regulace zdravotního pojištění v éře chronických chorob
Martin De Villiers, ICON, Jihoafrická republika
Heather Mcleod, University of Stellenbosch, Jihoafrická republika

Moderní struktura produktů zdravotního pojištění v éře chronických chorob
Tomáš Macháček - HealthReform.cz, Česká republika

Program | Den 2

DLOUHODOBÁ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE A MANAGEMENT CHRONICKÝCH CHOROB: SITUACE A TRENDY VE VYBRANÝCH ZEMÍCH

Česká republika: Tomáš Roubal, Ministerstvo zdravotnictví
Polsko: Marek Gorajek, Medford Healthcare Solutions
Rakousko: Frédérique Hoffmann, European Centre for Social Welfare Policy and Research
Německo: Matthew D. Gaskins, Berlin University of Technology
Holandsko: Ronald Mooij, TNO

Shrnutí: poučení z podobností a rozdílů v jednotlivých zemích
Tomáš Roubal, Ministerstvo zdravotnictví, Česká republika

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE NA PODPORU NOVÝCH ZPŮSOBŮ ORGANIZACE A POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Vzdálené monitorování pacientů s chronickými srdečními onemocněními
Karin Thudt, Cardiology Department, Landesklinikum St. Poelten, Rakousko

Informační technologie pro podporu managementu chronických chorob
Dušan Hnilica, NESS, Česká Republika

PARALELNÍ PRACOVNÍ SKUPINY: MANAGEMENT CHRONICKÝCH CHOROB NA PŘÍKLADU DIABETU

Plátci: moderátorka Angelika Szalayová, Health Policy Institute, Slovensko
Spotřebitelé: moderátor Daniel Hodyc, KlientPro, Česká republika
Poskytovatelé: moderátor Ronald Mooij, TNO, Holandsko
Regulátoři: moderátor Martin De Villiers, Old Mutual Healthcare, Jihoafrická republika

NOVÉ PŘÍSTUPY K POSKYTOVÁNÍ INTEGROVANÝCH SLUŽEB SENIORŮM

Služby pro seniory přesahující nemocniční péči: nové přístupy
Nancy E. Rehkamp, Larson Allen, USA

Zdravotní péče přinášející hodnotu pro pacienta: zkušenost americké zdravotní pojišťovny Aetna
James D. Cross, Aetna, USA

Management chronických chorob v pojišťovně BUPA
Andrew Vallance - Owen, BUPA, Velká Británie

Program | Den 3

REPORTY Z PRACOVNÍCH SKUPIN
Plátci: Angelika Szalayová, Health Policy Institute, Slovensko
Spotřebitelé
: Daniel Hodyc, KlientPro, Česká republika
Poskytovatelé
: Ronald Mooij, TNO, Holandsko
Regulátoři
: Martin De Villiers, Old Mutual Healthcare, Jihoafrická republika

Závěrečné poznámky - shrnutí konference
James Rice, The Governance Institute, USA

Další ročníky

2004 | 2005 | 2007 | 2008 | 2011 | 2012 | 2016 | 2018

Ochrana osobních údajů |Zásady používání cookies

© 2023 Advance Healthcare Management Institute, s.r.o. All Rights Reserved.